Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Uhliská
Uhliská 104
935 05 Pukanec

Tel:
036 / 634 71 20
Fax:
036 / 634 71 20
e-mail: ocu.uhliska@fayn.sk

IČO:
00587621Úradné hodiny 

Pondelok                            7.00-12.00                  12.30-15.00
Utorok                                7.00-12.00                  12.30-15.00
Streda                                7.00-12.00                  12.30-16.00
Štvrtok                                               nestránkový deň
Piatok                                7.00-12.00                  12.30-14.00

Starosta:   Ferdinand Ďurdík

Zástupca starostu:  Miloš Húska

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Miloš Húska
Pavol Ratulovský
Miloš Rudinský
Dáša Chovanová
Ivana Smidáková

Počet obyvateľov:
213
Rozloha: 1407 ha
Prvá písomná zmienka:
v roku 1657

Obecný úrad

           Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi starosta.


          Obec Uhliská je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.